Blog

konečně ve své kůži

 

ZemanovaČlánek z časopisu dáma ...

Jejím původním domovem je ruský přístav Oděsa, plný lodí a námořníků. Také otec byl námořním kapitánem, a snad aby tradice pokračovala, provdala se Larisa Zemanová rovněž za námořníka. Láska na první pohled skončila svatbou a zavála ji do Čech už s narozeným synem Karlem. Vystudovaná farmaceutka bez praxe se v novém domově uchytila jako překladatelka. Po změně režimu se změnilo i v jejím životě úplně všechno. Rozchod s manželem, na růžích rozhodně neustláno, ruština také upadla v “nemilost“, nemocný syn. Hrábla hluboko do vlastního já a objevila nový zdroj energie. Od dvanácti let totiž vykládala karty a za pár let předčila i matku. Stala se za pochodu astroložkou a kartářkou. Žije a pracuje v Praze a má dospělého syna Karla. V rodině, kde je otec stále na moři musí ženská posádka doma držet pohromadě. Zařídit všechny věci běžného života a ještě se i pobavit. Moje matka a babička se bavily vykládáním karet a předpovídáním budoucnosti z kávové sedliny. Tyto schopnosti se datovaly již od gruzinských předků, a já je asi podědila. Nejvýznamnější osobností byl v mém životě otec. Aby mohl studovat musel zatajit svůj aristokratický původ. Velice jsem obdivovala jeho odvahu, díky niž prošel životními zkouškami. Například za druhé světové války opouštěl jako poslední se svou bitevní lodí Němci pokořený Sevastopol a byl nositelem významných válečných vyznamenání. Učil mě, že musim být silná a neukazovat slzy. “Dostaneš facku, vrat' dvě,” říkal mi. Dávám mu za pravdu. Nedokážete si představit, jak umí dobře mířená facka průběh vyšetřování, říkal svého času i Jiránkův kreslený vtip.

OKAMŽIK ROZHODNUTÍ LIDSTVA MEZI OSVÍVENSTVÍM A VYHYNUTÍM SE MĚŘÍ NA ROKY Předpovídané katastrofy, ke kterým má dojít, ať už jim dovedeme zabránit nebo ne, měly spouštěcí mechanismus v temných silách: podzemními testy destruktivních energií, negativními vibracemi současné sexuální promiskuity a degradaci sexu na nejnižší možnou úroveň, vzestupnou tendencí lakoty a hrabivosti, sobectvím, neschopnosti dělit se s jinými o peníze jidlo nebo lásku. Potřeba sexu rovná se svou naléhavostí potřebě jídla. Sdílet lásku ovšem neznamená předhodit své tělo celé tlupě. Je to jak s drogou - dosáhne se po stále stupňovaných dávkách určité hladiny, pak přichází nicota a zapomnění.

PSST! NASLOUCHEJTE DĚTEM, ONY VĚDÍ, NEDÍVEJTE SE NA NĚ SVRCHU JAKO MUDRCOVÉ! Specializuji se na výklad karet pomocí svých schopností intuice. Moje citlivost na různé jevy a změny mě k této práci předurčila. Pracuji s mystikou lásky, peněz, magnetismem, zákony karmy, magnetismem a vibrační frekvencí. Je známo, že všechny radosti a smutky jsou spojeny s lidskou psychikou, a ta zase s tělesnou schránkou. Psychika je výchozí bod zdraví nebo nemoci. Má moc přinést do našeho života rovnováhu. Musíte s ní ale správně nakládat. Žádná legrace při dnešním způsobu života. Ale máme zde ještě naštěstí hudbu, dobrou knížku, výtvarno, tělesné cvičení, přírodu. Dbát o sebe by mělo být heslem dne. Harmonická komunikace s lidmi a větší radost z partnerských vztahů a větší kontakt s dětmi přináší pocit úlevy a štěstí. Vím o čem mluvím. Mám v synovi nejlepšího kamaráda, co si přát vic?

NEBEZPEČÍM JE PÝCHA, SOBECTVÍ A NESCHOPNOST ODPOUŠTĚT Za minulého režimu jsem vykládala karty jen blízkým známým. Tato činnost nebyla tehdy zrovna na výsluní. Má profese obnáší diskrétnost a zodpovědnost za to co říkají karty. Doporučuji dělat si při výkladu poznámky, klient je většinou rozrušený a zapomene na důležité věci. Nad tím, co si zazname-nal může ještě dále uvažovat a zamyslet se, kde by mohl obejít nástrahy osudu. Těší mě, když mi po určité době klienti hlásí výsledky mé věštby. Zvláštní je, že si na jména málokdy vzpomínám, identifikace proběhne spíš podle toho, jakou měli kartu, jak byli oblečeni. Má klientela je různorodá potíže se nevyhnou v životě nikomu a pokud nepomůže právník, doktor, instituce nebo nejbližší, pak přijdou na řadu karty a horoskopy. Je to člověčí forma touhy po naději a víře. Karty ovšem ukazují i nepříjemnosti, pak říkám pravdu jemněji, zabalím ji jako bonbonek. Věci se vždycky nějak rozuzlí, ale člověk se musí nejdříve připravit. Nic netajím, nebylo by to fér. Jsou i prohry, kdy klienti všechno vzdají, jiní mi věří a jdou do boje. Vzpomínám si na případ přítelkyně novináři do nebes vynášeného zahraničního podnikatele s vazbami na vládní špičky. Sláva skončila a zabouchly se za ním dveře vazební věznice. Jeho nevinu nebylo snadné prokázat. Diky kartám se podařilo přijít celé záležitosti na kloub. Propustili ho na svobodu. Jednou se na mně obrátil majitel jisté pražské restaurace, že se mu ztratila manželka. Byla na cestách a zpozdila se v návratu. Dříve než na policii přišel za mnou. Sdělit mu skutečný stav věci bylo těžké, ale nedalo se nic dělat. Karty ukázaly, že se manželka celou dobu nacházela v Praze u svého přítele. Absolutně tomu nevěřil, ale za pár dní telefonoval a zdrcen mi dal za pravdu. Příběhů je na tlustou knihu. Moje „věštění“ už pomohlo mnoha Iidem čelit tomu co přijde. Nejvíc mě potěší, když se klient ozve jak vsechno dopadlo.

CHLÉB UPEČENÝ BEZ LÁSKY JE TRPKÝ Dělejte pokud možno to, co dělat opravdu chcete. Umělec, který pohrdá svým publikem, lékař hrubý na pacienty, učitel, který chce být raději politikem a jeho výuka za nic nestojí. Mnoho příkladů, kdy Iidé dělají práci, kterou nenávidí. Armáda žen a mužů, kteří přežívají až k trpkému konci, k penzi. To žalostné mrhání energií, stěstím a radostí. Práce zabirá asi třetinu vašeho života. Jen práce, kterou vykonáváte s láskou, vám umožní pohodlný život. Čím dřive praštíte s takovou, která vás nebaví, tím lépe. Pokud jste ještě v dobré kondici. Zdraví a něco našetřených peněz Vám pomůže překonat tu černou diru nejistoty. Člověk se narodil, aby vynikl v určitém povolání. U každého existuje něco, co umí lépe než někdo jiný na světě. Jste jedineční ve svém osobním talentu a charakteru. Jinak byste připomínali botu, která tlačí. Talent a genialita se zdeformuje nebo zcela vytratí.

HNĚV JE SMRTELNÝ, ODPOUŠTĚNÍ ZDRAVÉ Astrologie není Vaším osudem. Záleží na klientovi, jak přijme svůj horoskop. Ten naznačuje, co se stane, a nabízí možnost korigovat chování. Totéž se týká i zdraví. Každá nemoc má prapříčinu v našich emocích. Marná touha po lásce nebo neschopnost ji dát je příčinou srdečních onemocnění. Věčný vztek, zklamání, závist a nenávist jsou jisté žlučové kameny a nemocná slezina. Kdo prožil tento záchvat, potvrdí, jak moc zaplatil za svůj vztek. A vězte, že kruté bolesti artrózy způsobuje věčná rozmrzelost, nespokojenost a zatrpklost tutlané kdesi uvnitř, protože se nesluší dávat je najevo. Buďte raději otevření a vyřiďte si to s každým, i sami se sebou, ihned. Šéfovi řekněte rovnou, že koukat se může z okna a ne do Vašeho výstřihu, a místo nedělního žehlení u televize jděte do kina. Manžel ve Vás pak může objevit i nadšenou vyprávěčku příběhů. Bude okouzlen.

VŠECHNO ŠPATNÉ JE PRO NĚCO DOBRÉ, I KDYŽ ČLOVĚKU NENÍ MOC HEJ A ZROVNA SE MU TO TAK NEJEVÍ.
Pro dobré zdraví je důležitý spánek. Našim nemocnicím i domácnostem to stále nedochází. Neustálé přerušování spánku, hluk a křik působí zhoubně na naše astrální tělo. Jestliže už onemocníte nejdůležitější je víra v uzdravení. Existují lékaři, kteří Vám ji přímo vnutí. Pak můžete očekávat zázrak. Když se mne někdo zeptá kdy zemře, říkám mu, že je to jedině on sám, kdo to ví.

←  Blog